By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 109-115
Annotation: Bibliografie 36. ročníku.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 93-99
Annotation: Bibliografie ročníku 35/2019.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. 93-99
Annotation: Bibliografie ročníku 34/2018.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. 125-131
Annotation: Bibliografie ročníku 33/2017.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 130-134
Annotation: Bibliografie ročníku 31/2015.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 41-44
Annotation: Studie; s oddíly: Čapek a fašismus; Roboti; Robot v italské literatuře. Připojen přehled "Základní bibliografie".
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 10, 17. 12., s. 124-128
Annotation: Bibliografie ročníku 28/2012.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 58-62
Annotation: Životopisná studie o K. Scheinpflugovi. Citováno ze vzpomínek O. Scheinpflugové. Doplněno o bibliografický přehled Od Perel v octě ke Krysařovi...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 10, 15. 12., s. 117-122
Annotation: Bibliografie.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 10, 10. 12., s. 113-118
Annotation: Bibliografie.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 10, 5. 12., s. 92-95
Annotation: Bibliografie.
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 53-54
Annotation: Rozhovor s výtvarníky P. Rýgrem a P. Čechem, včetně biografických poznámek o nich.
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 109-120
Annotation: Série biografických poznámek o autorech prozaických pokusů, otištěných v rubrice Hostinec; komentář J. Hájíčka k těmto prózám (včetně...
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 55
Annotation: Biografická poznámka ke kolážím V. Tučapského.
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 3-7
Annotation: Úvaha o smyslu pedagogického povědomí o literárněteoretických konceptech navrhuje domácí strukturalistickou tradici jako užitečný základ přemýšlení...
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 45-47
Annotation: Rozhovor, doplněný soupisem dosud vydaných svazků edice.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 4, 12. 4., s. 34-36
Annotation: Portrét E. Lackové, včetně soupisu jejích publikovaných textů.
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 4, 12. 4., s. 42-43
Annotation: Portrét G. Horvátha, včetně soupisu jeho publikovaných textů.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 10, Recenzní příloha, s. 24-30
Annotation: Bibliografie.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 9, s. 54-59
Annotation: Studie o surrealismu let 1945-1948; s historií Skupiny Ra; uzavřeno soupisem Bibliografie k období 1945 až 1948 (oficiálně vydané publikace).
Article