By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. [10]-17
Annotation: Rozhovor o literárním díle D. Hradeckého, tvůrčím procesu a literárních oceněních; mj. též o vyrovnávání se s alkoholismem; bio-bibliografická...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 4, 25, 34, 70, 93
Annotation: Básně; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 4.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 72-74
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 84-85
Annotation: Básně, báseň v italštině "l narcobarone avaro di Medellín" k poctě E. Leara, báseň "Drobnička pro Mrkvičku" s poznámkou "Requiem za herce...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 8-9
Annotation: Článek k 85. narozeninám J. Štroblové ve formě dopisu; na s. 9 připojena bio-bibliografická poznámka o J. Štroblové.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. [86]-90
Annotation: Rozhovor, mj. o Šumavě a o knize "Cesty k Šumavě", o sbírání pověstí; bio-bibliografická poznámka o O. Fibichovi připojena na s. 89.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 4, 16, 33, 72, 81
Annotation: Básně, některé datovány v rozmezí let 2016-2017; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [82]-89
Annotation: Reportáž z polské části Slezska, mj. k dílu O. Tokarczukové; připojena bio-bibliografická poznámka o I. Motýlovi.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; mj. o historickém románu a knize "Od romance k románu a zase zpět", o literárním kánonu, Nagyho překladatelské a vědecké práci, o...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 92-93
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii V. Ďoubala.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 74-75
Annotation: Soubor krátkých próz; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 76-79
Annotation: Povídka; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 77.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 104-105
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Lodeové (s. 105).
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor s norským spisovatelem a dramatikem; mj. o udělení čestného doktorátu Janáčkovy akademie múzických umění a o vztahu ke Slovensku a...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 4, 16, 35, 52, 75, 88
Annotation: Básně, báseň "Editor přírodní lyriky" věnována R. Štěpánkovi; připojena úvodní bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Zajíce.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 80-82
Annotation: Otisk dvou povídek z rukopisného souboru "Odpolední planeta"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 84-85
Annotation: Básně z rukopisné sbírky "Návrat Innany"; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii L. Martínkové.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [48]-51
Annotation: Rozhovor s literárním historikem P. Janáčkem, zaměřený na ekonomickou stránku literatury a knižní trh, zejm. v souvislosti s pozicí autora literárních...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 78-82
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 90-91
Annotation: Básně, báseň "Hradiště" s věnováním "tátovi"; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii L. Tichého.
Article