By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [100]-104
Annotation: Biografický portrét Z. Rotrekla u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 98-102
Annotation: Životopisný portrét I. Slavíka u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 55-61
Annotation: Životopisná studie. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku o M. Hesovi Autor.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 10, 17. 12., s. 69-70, 72-73
Annotation: Životopisná studie u příležitosti 120. výročí narození J. Mahena. Biografická poznámka (s fot.) na s. 68. Doplněno o básně J. Demla a V....
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 67-73
Annotation: Životopisná studie o H. Bochořákové; zejm. k doposud neznámým literárním dílům H. Bochořákové objeveným v pozůstalosti historičky umění...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 4, duben, s. 31
Annotation: Životopisný portrét J. Durycha u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 4, duben, s. 56-61
Annotation: Životopisná studie o V. Mrštíkovi u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. Doplněno o otisk dopisu V. Mrštíka A. Štolcovi z 12. 11. 1892...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 19-23
Annotation: Vzpomínka na J. Škvoreckého; s mezititulky Danny a jeho druhá já; Autor čtenářům, čtenáři autorovi.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 37
Annotation: Životopisný portrét G. Trakla; mj. zmíněn vliv jeho tvorby na českou literaturu.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 58-62
Annotation: Životopisná studie o německy píšícím židovském literátovi H. Sonnenscheinovi. Doplněno o otisk básní H. Sonnenscheina v překladu R. Malého...
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 45
Annotation: Životopisný portrét J. Helceleta u příležitosti 200. výročí jeho narození.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 46-51
Annotation: Životopisná studie. Doplněno o otisk konceptu dopisu S. Buonaccini F. X. Šaldovi a biograficko-bibliografickou poznámku o autorce studie. Následuje...
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 5, s. 25
Annotation: Životopisný portrét Hynka z Poděbrad u příležitosti 560. výročí jeho narození.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 10, 13. 12., s. 23
Annotation: Životopisný portrét A. Koniáše u příležitosti 320. výročí jeho narození.
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 18-19
Annotation: Článek vycházející z Erbenova dopisu K. V. Zapovi datovaného 20. 12. 1843; srovnává životopisná data obou literátů.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 29
Annotation: Životopisný portrét J. Kainara u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 30
Annotation: Medailon spisovatele, překladatele, divadelního a televizního scénáristy a režiséra F. Listopada doprovázející otisk jeho básní (Terra é carvao...
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 35
Annotation: Životopisný portrét A. Mrštíka u příležitosti 150. výročí jeho narození.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 7, 12. 9., s. 46-48
Annotation: Reportáž o návštěvě u M. Pluhařové; obsahuje životopisný portrét sestavený na základě rozhovoru s M. P., zmiňováni jsou též její tři...
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 7, 12. 9., s. 5
Annotation: Medailon K. Bochořáka; mj. k níže zmíněné sbírce vydané u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí.
Article