By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 9, 9. 11., příl. Host do školy, č. 5, s. 27-29
Annotation: Ukázka z přijímacího testu ke studiu bohemistiky na FF UK.
Article
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 25-27
Annotation: Text literární části přijímacího testu na obor český jazyk a literatura (Ústav české literatury a literární vědy FF UK v Praze) z roku 2006.
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 35-39
Annotation: Komentovaný přetisk Broukova dopisu J. Dreslerovi z roku 1959.
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 44-46
Annotation: Vzpomínková koláž, včleňující do textu také Veselského dopisy. V. Nezval je zmíněn ve spojitosti se svou smrtí.
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 46
Annotation: Poznámka k textu K. Křepelky.
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 9, 7. 11., s. 49
Annotation: Dopis O. Filipa, vracející se k prvnímu setkání s textem A. Kolmana v souvislosti s jeho aktuálním českým vydáním.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 30-31
Annotation: Soubor deníkových a jiných zápisů V. Slívy.
Article
9
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 37-38
Annotation: Přetisk rozhovoru ze Zpráv přátel Pardubicka (březen/duben 1998).
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 1, 18. 1., s. 42-49
Annotation: Série úryvků z dopisů J. Zahradníčka různým adresátům mezi lety 1930 a 1960, převzatých z knihy R. Zejdy. Text je uvozen a uzavřen nepodepsanými...
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 31-36
Annotation: Faksimile dvou Demlových dopisů (rukopis) M. Tischlitzové - součásti patnáctidílného souboru, v editorově úvodní poznámce je zmíněna příprava...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 1, s. 15-20
Annotation: Komentované zápisky J. Koláře z ledna-srpna 2000. Z doslovu k chystané knize.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 51-52
Annotation: Dopis J. Z. je datován 14. 11. 1968, tři dopisy paní Hrabětové jsou z druhé poloviny 60. let.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1995, č. 1, s. 95-99
Annotation: Vzpomínka uvozující blok statí, korespondence a ukázek z básnické a kritické tvorby Ó. L. : stať Šalda František Xaver, Óndra Lysohorský;...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1990, č. 1, s. 88-106
Annotation: Obsahuje: odpověď D. T. na anketu samizdatového Sborníku k výročí republiky 1978; Tatarkův dopis Gabriele Černochové z r. 1980; vzpomínkové...
Article