By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 52-53
Annotation: Úryvky z doslovu ke knize Krátké letní procesy (1961-1971) (Brno, Atlantis, 1999).
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 7, s. 42-43
Annotation: Část doslovu k připravované knize J. B. Boží lano (má vyjít v nakladatelství Maťa); u tří povídekj J. B. na s. 37-41.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1996, č. 3/4, s. 186-188
Annotation: Otištění doslovu k připravovanému slovinskému výboru z básní L. K.
Article
4
In: Host. -- s. 69-74
Annotation: Doslov.
Book Chapter