By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 1, 15. 1., s. 8-25
Annotation: Přetisk průřezového souboru vzpomínek z níže zmíněného sborníku k nedožitým 50. narozeninám spisovatele J. Balabána. V závěru doplněno...
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 31-36
Annotation: Faksimile dvou Demlových dopisů (rukopis) M. Tischlitzové - součásti patnáctidílného souboru, v editorově úvodní poznámce je zmíněna příprava...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 4, s. 28-33
Annotation: Edice strojopisné studie I. Blatného o Tomanově poezii; opatřeno ediční poznámkou (s. 33).
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 1, s. 78-79
Annotation: Ediční poznámka k textu šesté a desáté kapitoly románu J. J. K. Pekla zplozenci; na s. 76-78 předchází koláž úryvků z názorů K. Sabiny,...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 4, říjen, s. 74-77
Annotation: Ediční poznámka k vydání Nezvalova překladu pásma francouzského básníka Cendars Blaise Panama a dobrodružství mých sedmi strýců.
Article