By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [86]-88
Annotation: Esej o českém literárním provozu (mj. o vlivu pandemie covid-19).
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [92]-98
Annotation: Esej o hudebních motivech v díle M. Ajvaze, zejm. k próze "Vražda v hotelu International", povídce "Koncert" z knihy "Návrat starého varana", novele...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [20]-27
Annotation: Esej; autor se věnuje tzv. krizi současné poezie a tvorbě nejmladší generace českých básníků, mj. k environmentální tematice v současné...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [90]-96
Annotation: Esej o Římě, atmosféře města a jeho historickém a současném obrazu a mýtu, autor využívá různé literární a filmové konotace (mj. dílo...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 38-[49]
Annotation: Esej o umění, jazyce, aktech psaní, mluvení a mlčení.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [26]-29
Annotation: Esej o díle M. Kundery, která souběžně vychází v katalogu k výstavě "Milan Kundera (neztracen) v překladu".
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [32]-36
Annotation: Esej dokazující osmi argumenty, že Milan Kundera je francouzský spisovatel. Přetištěno z chystané knihy "Knižní dílo Milana Kundery v překladech"...
Article
8
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. [20]-24
H7O [online]. -- 27. 3. 2019
Annotation: Esej inspirovaný výzvou B. H. Lévyho spisovatelům a intelektuálům k obraně myšlenky Evropy před vlnou politického populismu uvažuje nad oddělením...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 92-93
Annotation: Esej o díle Jaroslava Foglara, zejm. o narativních strategiích JF.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 3, 14. 3., s. [36]-43
Annotation: Esej.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 7, 15. 9., s. 26-32
Annotation: Esej.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 68-72
Annotation: Esej.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 10, 13. 12., s. 28-31
Annotation: Esej.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 46-50
Annotation: Esej.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 24-27
Annotation: Esej, části: Kořeny idejí; Evropa jako literární problém; "Evropa" v Evropě i mimo ni.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 35-37
Annotation: Esej.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 6, 15. 6., s. 24-28
Annotation: Esej se věnuje konceptu velkého románu.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 5, 9. 5., s. 57-60
Annotation: Esej se věnuje tvorbě J. Cieslara.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 53-55
Annotation: Esej se věnuje posunu významu a významnosti pojmu kultura.
Article