By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 2
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející soubor fotografií z roku 1989, který provází toto číslo.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 2
Annotation: Úvodní poznámka k souboru fotografií z olomouckého undergroundového hostince "Ponorka", které provázejí toto číslo (s. 9, 19, 38, 59, 78).
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 6, 8. 6., s. [12]-20
Annotation: Rozhovor zejména o posledním románu "Stručné dějiny Hnutí"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 19).
Article