By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 110-113
Annotation: Korespondence dokumentuje zákulisí vzniku poslední prózy Z. Brabcové.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 4, duben, s. 56-61
Annotation: Životopisná studie o V. Mrštíkovi u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. Doplněno o otisk dopisu V. Mrštíka A. Štolcovi z 12. 11. 1892...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 25-28
Annotation: Výběr z dosud nepublikované korespondence J. Škvoreckého L. Dorůžkovi z let 1990-2011; s úvodní poznámkou a komentářem k jednotlivým dopisům.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 4
Annotation: Úvodní komentář k přetisku dvou dopisů R. Valuška týkajících se přípravy bloku věnovaného I. M. Jirousovi pro toto číslo Hosta.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 46-51
Annotation: Životopisná studie. Doplněno o otisk konceptu dopisu S. Buonaccini F. X. Šaldovi a biograficko-bibliografickou poznámku o autorce studie. Následuje...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 21
Annotation: Přetisk dopisu - blahopřání V. Karfíkovi k jeho 80. narozeninám. Doprovázeno otiskem básně K. Šiktance věnované V. Karfíkovi.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 2, 15. 2., s. 6
Annotation: Komentář k článku M. Sígla hodnotícímu níže zmíněnou antologii v Hostu č. 1/2011.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 5, 6. 5., s. 104-107
Annotation: Soubor recenzních glos k poezii začínajících autorů doplněný o otisk ukázek jejich básní a otisk dopisu Z. F. Kopřivy R. Fridrichovi (polemika...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 24-25
Annotation: Edice tří dopisů Emila Skácela synům Janovi a Petrovi.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 36-37
Annotation: Úrykvy z korespondence z let 1968-1988.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 40-43
Annotation: Studie o vztahu dvou literátů, postavená na rozboru jejich korespondence; vyvrací rozšířený omyl, že jméno R. Bernkopfová bylo pseudonymem básníka...
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 51-52
Annotation: Dopis J. Z. je datován 14. 11. 1968, tři dopisy paní Hrabětové jsou z druhé poloviny 60. let.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 25
Annotation: Komentář k otištěným pěti básním L. N. (s. 23-24) patřícím do souboru devadesáti dosud nepublikovaných básní z různého období básníkova...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 53-54
Annotation: Výběr z Kubinových 8 dopisů napsaných v letech 1944 - 1948 L. Kunderovi jako překladateli jeho jediného románu Die andere Seite z roku 1908.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Dopis nabízející nakladatelství Host k vydání původní prózu Lido; v rubrice Zasláno.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Dopis utěšující pomocí úryvku z kancionálu J. J. Božana "Slavíček rájský" o tiskových chybách redakci časopisu s častými pravopisnými...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Poznámka ke dvěma básním E. F. s tematikou války v Kosovu zaslaným redakci; v rubrice Zasláno.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 6, červen, s. 5
Annotation: Dopis redakci s otázkou po osudu autorových básní zaslaných Hostu; u jedné z básní; ; v rubrice Zasláno.
Article