By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o životě a o básnickém, prozaickém a výtvarném díle J. Kovandy, jeho pedagogické dráze, rodném kraji (Zlínsko); připojen medailon...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 7
Annotation: Medailon k 90. narozeninám J. Opelíka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [80]-84
Annotation: Životopisný portrét F. Hölderlina u příležitosti 250. výročí jeho narození, navazuje analýza jeho literárního díla - okrajově zmíněny...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 4, 16, 25, 51, 70
Annotation: Básně z dosud nevydaných sbírek "Cherubín troubí na kost fanfáru" a "Bóje"; báseň Klanění datována "9-10/1/82", báseň Bratrstvo kamenů...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. 7
Annotation: Medailonek k 85. narozeninám M. Kováříka.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [40]-43
Annotation: Životopisný portrét M. Blekastadové, zaměřený na její propagaci české literatury v Norsku a překlady do norštiny.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 44-45
Annotation: Soubor medailonků severských bohemistů a propagátorů české literatury.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. 8-9
Annotation: Přetisk smuteční řeči z pohřbu J. Rambouska (12. 11. 2018); připojen medailon (s. 9).
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 6, 8. 6., s. 4, 30, 71, 86
Annotation: Básně; připojen medailon (s. 4).
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. 7
Annotation: Medailon u příležitosti 70. narozenin.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 6, 15. 6., s. 40-43
Annotation: Soubor medailonů českých spisovatelů a spisovatelek se vztahem k východním Čechám; připojen soubor poznámek k literárně významným městům...
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 11-15
Annotation: Rozhovor; připojen medailon (s. 15.).
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 4, 17, 48, 71
Annotation: Básně; připojen medailon autorky podepsaný (-mst-) (s. 4).
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 7, 12. 9., s. 4-7
Annotation: Článek se věnuje dílu P. Švandy, zejména publicistické činnosti.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 7, 12. 9., s. 56-57
Annotation: Medailon K. Tauše, s obrazovou přílohou.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 6, 15. 6., s. 43-45
Annotation: Básně a krátké prózy; medailon a krátký rozhovor (s. 43) s M. Krupou.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 8-9
Annotation: Medailon k příležitosti 80. narozenin I. Odehnala; připojeny dvě básně z nového rukopisu "Úklid neklidu / neklid úklidu".
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 4-6
Annotation: Medailon k příležitosti 65. narozenin P. Zajíčka.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 5
Annotation: Medailonek Z. Kožmína k příležitosti 90. výročí jeho narození.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 6-8
Annotation: Medailon k příležitosti 110. výročí narození J. Voskovce.
Article