By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 114-117
Annotation: Výběr z básní P. Šruta.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 123-125
Annotation: Výběr z básní M. Torčíka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 36
Annotation: Báseň věnovaná památce I. M. J., datovaná 11. 11. 2011.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 9, listopad, s. 28
Annotation: Připomenutí životního jubilea Z. R.; s fotografií a s otištěnou úvodní básní k prvnímu dílu jubilantových sebraných spisů Nezděné město.
Article