By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 89
Annotation: Polemika s textem P. Hůlové (s. 88, autorka reagovala na Balaštíkův článek z č. 9/2020); autor vysvětluje své chápání pojmu "literární mainstream".
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 88
Annotation: Polemika s článkem M. Balaštíka "Budoucnost literatury je v experimentu" (Host č. 9/2020); autorka kritizuje, že Balaštík z jejího pohledu nedostatečně...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. 30-31
Annotation: Polemika s článkem P. Janouška (Host 4/2020), kterým autor reagoval na článek M. Balaštíka (Host 2/2020); spor je veden o literární kritiku a...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [22]-27
Annotation: Článek kritizující tzv. "mytologii čtení", jak autor označuje přístup k literatuře orientovaný na čtenáře; mj. k roli literární kritiky...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 23
Annotation: Polemická reakce na článek E. Čapkové v Hostu č. 4/2019, která se týká přátelství J. Jíry a B. Hrabala; připojena odpověď E. Čapkové.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 5
Annotation: Polemická reakce na recenzi Meunierova překladu knihy J. Haška z pera A. Knappa, autor upozorňuje na obranu svého překladu, která vyjde v revui...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 7
Annotation: Polemická reakce na vyjádření Pavla Hájka (Host č. 7/2018) o tom, že si autor s použitím scénáře Pavla Juráčka (Faramova paměť) "přivlastnil"...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 9
Annotation: Polemika s článkem Z. Staszeka "Až příliš dokonalý pastiš" (Host č. 10/2016) o české reprezentaci na zahraničních knižních veletrzích.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 19-21
Annotation: Polemika s textem M. Tlachové: "Univerzitní nakladatelství? A má to vůbec smysl?" (Host 6/2016).
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 6, 15. 6., s. 4-5
Annotation: Polemika se studií J. Trávníčka "Krize? Ale jděte" (Host 2/2016), autorka se vyjadřuje především k prospěšnosti univerzitních nakladatelství.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 3, 21. 3., s. 14-21
Annotation: Polemika se seriálem E. Klíčové o současné české literatuře (Právo 2015, příl. Salon, říjen - listopad), dále rozhovorem E. Klíčové a...
Article
12
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 9, 19. 11., s. 16
H7O [online]. -- 5. 11. 2015
Annotation: Polemika s esejí J. Trávníčka "Zůstat Homérem i po Joyceovi" (Host 7/2015).
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 4-5
Annotation: Polemika s článkem J. Němce Slova na vývoz (Host, č. 4, 2015).
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 5-6
Annotation: Polemika s článkem R. Kopáče "Ad "Slova na vývoz" (Host, č. 6, 2015).
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 5-6
Annotation: Polemická reakce na názory na práci knižních redaktorů vyslovené v diskusi otištěné v č. 1/2015.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 7
Annotation: Polemický komentář k článku H. Kraflové v Hostu č. 1/2015.
Article
17
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 10, 18. 12., s. 24
H7O [online]. -- 18. 12. 2014
Annotation: Polemická reakce na kritická vyjádření J. Peňáse a J. Trávníčka k současné české próze.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 9, 14. 11., s. 19
Annotation: Reakce na polemiku P. Janouška s autorovým výrokem v rozhovoru v č. 7/2014.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 9, 14. 11., s. 14-19
Annotation: Polemika s vyjádřením J. Němce v rozhovoru v č. 7/2014; o rozdílném generačním vnímání roku 1989, předlistopadové společnosti a polistopadového...
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 7, 15. 9., s. 5-6
Annotation: Polemický komentář k rozhovoru s V. Vaňkem v č. 5/2014 k tématu "Co s českou klasikou?".
Article