By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [100]-104
Annotation: Biografický portrét Z. Rotrekla u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 98-102
Annotation: Životopisný portrét I. Slavíka u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. [110]-115
Annotation: Portrét J. Kainara u příležitosti 100. výročí jeho narození, zejména o jeho poezii; připojeno "Kalendárium života a díla Josefa Kainara" (s....
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 94-101
Annotation: Beletrizovaný portrét J. Zahradníčka, který se věnuje období jeho pobytu v pankrácké věznici, kde byl uvězněn spolu s F. Křelinou a J. Knapem,...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 58-65
Annotation: Portrét malíře, ilustrátora a spisovatel M. Šaška; připojena bio-bibliografická poznámka autorky (s. 65).
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 7, 12. 9., s. 58-62
Annotation: Portrét J. Hanče u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 65-71
Annotation: Portrét kladenského básníka J. Rudy; připojeny čtyři jeho básně.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. 61-67
Annotation: Studie se věnuje portrétu spisovatelky M. Ebnerové, s fot.; připojena bio-bibliografická poznámka autora.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 71-75
Annotation: Portrét J. Křesadla.
Article