By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 10, 15. 12., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání katalogu níže zmíněné výstavy.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání francouzského překladu parodického spisu připisovaného F. Rabelaisovi - překlad byl pořízen podle českého překladu ze sedmnáctého...
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 7, 10. 9., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání sbírky O. Richterové Napříč kůrou, přiložené k části nákladu tohoto čísla Hosta. Sbírka vychází v edici básnických...
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 4, 15. 4., s. 7
Annotation: Úvodní článek k číslu věnovanému především tématu vulgarity a vulgárnosti v literatuře a kultuře.
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 3, 3. 3., s. 90
Annotation: Errata k níže uvedené knize.
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 9, 7. 11., s. 23
Annotation: Poznámka k ukázce z chystaného výboru z básní V. Slívy Boudní muzika.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 3, 7. 3., s. 36
Annotation: Poznámka k otisku úryvků z deníku Z. Kožmína (texty vznikly v rozmezí let 1998 - 2002).
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 1, 18. 1., s. 42-49
Annotation: Série úryvků z dopisů J. Zahradníčka různým adresátům mezi lety 1930 a 1960, převzatých z knihy R. Zejdy. Text je uvozen a uzavřen nepodepsanými...
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 19
Annotation: Poznámka k otisku ukázky z nedávno objeveného Divišova souboru básní pro jeho syna, nazvaného Říkadla a kecadla (napsáno 1964). Poznámka odkazuje...
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 8, 12. 10., s. 105
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o I. Binarovi jako doplněk k představení jeho nové knihy.
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 6, s. 39-40
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka a úvod k ukázce z Šigutových Záznamů - drobných deníkových próz.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 6, s. 78-86
Annotation: Článek o 5. ročníku akce uvozuje sérii ukázek, opatřených biograficko-bibliografickými poznámkami.
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 6, s. 27
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 3, Recenzní příloha, s. 16
Annotation: Ediční poznámka u otištěných textů začínajících autorů.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 3, s. 52
Annotation: Poznámka u úryvků z románu na s. 51-52.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 7, s. 8
Annotation: Poznámka editora u souboru krátkých deníkových záznamů J. Koláře z let 2000-2002 otištěných na s. 5-8.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 8, s. 27
Annotation: Komentář k zápiskům z poznámkového bloku, otištěným na s. 26-27.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 3, březen, s. 19
Annotation: Poznámka k vyd. Demlova básnického díla od autora doslovu k uvedenému svazku; na s. 18 otištěny ukázky z Básní veršem.
Article