By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 5, 10. 5., s. 8-9
Annotation: Proslov na pohřbu J. Balabána v Ostravě 30. 4. 2010.
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 10, 8. 12., s. 38
Annotation: Řeč P. Brycze při slavnostním předávání Státní ceny za literaturu a překlad 24. 10. 2005.
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 7, 10. 9., s. 101
Annotation: Typltovo ohrazení proti způsobu, jakým byl v předchozím čísle časopisu Host (6/2004) redakčně upraven jeho text přibližující osobnost ostravského...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1990, č. 1, s. 1
Annotation: Redakční úvodník.
Article