By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [78]-81
Annotation: Studie o připravovaném bibelotu B. Hrabala, který měl být vzpomínkou na Jana Palacha a Jaroslava Kladivu, jenž promluvil nad Palachovou rakví....
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 46-49
Annotation: Otisk hlavního projevu na slavnostním shromáždění "Sedmdesát let Všeobecné deklarace lidských práv" a "Sedmdesát let členství Rakouska v...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 72-74
Annotation: Řeč pronesená v rámci festivalu Read My World se věnuje využití dokumentárních materiálů v románu "Moc a vzdor"; mj. zmíněny archivní dokumenty...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. 8-9
Annotation: Přetisk smuteční řeči z pohřbu J. Rambouska (12. 11. 2018); připojen medailon (s. 9).
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. [28]-34
Annotation: Nekrolog J. Kuběny; připojena smuteční řeč J. E. Friče s básní J. V. Sládka.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 32-35
Annotation: Překlad děkovné řeči B. Dylana u příležitosti převzetí Nobelovy ceny za literaturu 2016; připojena nepodepsaná úvodní poznámka.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 20-24
Annotation: Otisk příspěvku ze Sjezdu spisovatelů (6.-7. 6. 2015, Praha). Příspěvek se věnuje problematice pojetí spisovatele z profesního hlediska.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 25-27
Annotation: Otisk doplněného příspěvku ze Sjezdu spisovatelů (6.-7. 6. 2015, Praha). Příspěvek se věnuje současným českým spisovatelům ve srovnání...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 9, 20. 11., s. 7
Annotation: Zpráva o udělení Státní ceny za literaturu v roce 2013 P. Hruškovi. Doplněno o otisk projevu PH na slavnostním večeru 24. 10. 2013.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 8, 16. 10., s. 4-5
Annotation: Přetisk proslovu předneseného při křtu sbírky P. Hrušky 26. 6. 2012 v Café Fra v Praze.
Article