By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. [10]-17
Annotation: Rozhovor o literárním díle D. Hradeckého, tvůrčím procesu a literárních oceněních; mj. též o vyrovnávání se s alkoholismem; bio-bibliografická...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. [86]-90
Annotation: Rozhovor, mj. o Šumavě a o knize "Cesty k Šumavě", o sbírání pověstí; bio-bibliografická poznámka o O. Fibichovi připojena na s. 89.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; mj. o historickém románu a knize "Od romance k románu a zase zpět", o literárním kánonu, Nagyho překladatelské a vědecké práci, o...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor s norským spisovatelem a dramatikem; mj. o udělení čestného doktorátu Janáčkovy akademie múzických umění a o vztahu ke Slovensku a...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [82]-86
Annotation: Rozhovor s R. Popelem o jeho literárním díle (zejm. o románu "Ohledávání času přítomného", mj. o inspiraci románem M. Prousta), o dětství...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o životě a o básnickém, prozaickém a výtvarném díle J. Kovandy, jeho pedagogické dráze, rodném kraji (Zlínsko); připojen medailon...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [48]-51
Annotation: Rozhovor s literárním historikem P. Janáčkem, zaměřený na ekonomickou stránku literatury a knižní trh, zejm. v souvislosti s pozicí autora literárních...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [86]-90
Annotation: Rozhovor s polskou básnířkou, která v době rozhovoru pobývala na tvůrčí rezidenci v Praze; mj. o jejím básnickém díle a klimatické krizi.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor o české literatuře pohledem polského bohemisty a o Kaczorowského cestě k bohemistice, o středoevropské perspektivě v české literatuře,...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 40-41
Annotation: Rozhovor o překládání z angličtiny, zejm. děl M. Amise a M. Atwoodové.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [8]-17
Annotation: Rozhovor, mj. o nahlížení společenské reality z performativního hlediska (mj. k občanským protestům v USA a pandemii covid-19), o matematice,...
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor, zejm. o literárním díle M. Nevrlého, mj. o cestování a zoologii; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [78]-81
Annotation: Rozhovor s propagátorkou české literatury a kultury; mj. o emigraci a životě v Bogotě, krajanském spolku Asocheca a kolumbijském povědomí o české...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [8]-14
Annotation: Rozhovor, mj. o společenské roli spisovatele, o normalizaci, protektorátu a současné společenské situaci; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [12]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o událostech kolem antologie "Milá Mácho", v níž některé texty vyšly bez souhlasu autorek, a o básnické tvorbě Z. Gabrišové;...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [82]-86
Annotation: Rozhovor; o Stančíkově literární tvorbě (o románu "Pravomil"), o tvorbě pro děti, mj. též o Stančíkově alter egu "Odillo Stradický ze Strdic"...
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [46]-49
Annotation: Rozhovor o knižní grafice; mj. o úpravě edice Česká knižnice.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; zejm. o překládání ze španělštiny a francouzštiny (mj. k nominacím na Magnesii Literu v kategorii překladu, v roce 2020 za překlad...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [42]-43
Annotation: Rozhovor; zejm. o knihkupectví Book Therapy a terapeutickém potenciálu knih.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [96]-100
Annotation: Rozhovor o životě a básnickém a výtvarném díle R. Erbena u příležitosti jeho 80. narozenin; připojen výběr básní ze sbírky "Jak se kreslí...
Article