By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 69
Annotation: Sloupek o české literatuře z pohledu polského bohemisty; mj. o reflexi dějin a jejich smyslu v díle některých českých spisovatelů a filozofů.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 73
Annotation: Sloupek o překládání z čínštiny.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 1, 14. 1., s. 27
Annotation: Sloupek o překladatelské práci.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 69
Annotation: Sloupek o překladatelském poslání inspirovaný besedou s R. Fresánem v rámci veletrhu Svět knihy 2019.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 81
Annotation: Sloupek o chybách v překladech.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 81
Annotation: Sloupek o překladatelské práci ve vztahu k dobové ideologii, jako příklad uváděn problematický překlad cukrovinky indiánek.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. 87
Annotation: Sloupek o překladatelské činnosti.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 42-43
Annotation: Vzpomínka, téma cesty od rukopisu ke knize z pohledu redaktora.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 18
Annotation: Sloupek věnovaný úmrtím Z. Hejdy, T. Pěkného a P. Bobka.
Article