By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. [34]-37
Annotation: Analýza románu J. Topola z hlediska sociologie literatury.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. [90]-95
Annotation: Pokračování studie z čísla 7/2019; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. [84]-90
Annotation: Studie; připojena bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. [32]-36
Annotation: Interpretační studie k básnickému dílu I. Wernische. Úvodní poznámka k tématu čísla na s. [30].
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [78]-81
Annotation: Studie o připravovaném bibelotu B. Hrabala, který měl být vzpomínkou na Jana Palacha a Jaroslava Kladivu, jenž promluvil nad Palachovou rakví....
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. [20]-23
Annotation: Přehledová studie o literární produkci českých spisovatelek.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. [22]-29
Annotation: Přehledová studie k českým spisovatelům a spisovatelkám, kteří píší příležitostně pro děti a mládež.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [28]-32
Annotation: Studie je věnována politické korektnosti v české literatuře, zejména případu knihy pro děti "Mikeš" od J. Lady.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [86]-91
Annotation: Studie je věnována postoji českých, slovenských a německy píšících spisovatelů ke vzniku Československé republiky v roce 1918, zejména "Manifestu...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [44]-47
Annotation: Studie obsahuje progresivní kritiku takzvané politické korektnosti, autor se inspiruje Marxovou kritikou zbožního fetišismu a pojmem sebekritiky.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 6, 8. 6., s. [37]-41
Annotation: Životopisná studie s rozborem literárního díla.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. 36-41
Annotation: Přehledová studie.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 9, 16. 11., s. 92-95
Annotation: Studie.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 9, 16. 11., s. 48-51
Annotation: Studie k současným českým divadelním hrám.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 26-31
Annotation: Studie se věnuje technologii psaní, proměně psaného textu v době digitálních médií.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 38-44
Annotation: Studie se věnuje laureátství B. Dylana v Nobelově ceně za literaturu 2016, autor se zabývá zejména Dylanovými písňovými texty.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 10, 13. 12., s. 59-63
Annotation: Literárněvědný rozbor románu J. Müldnera "Zločin doktora Modrana".
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 61-69
Annotation: Studie se věnuje I. Wernischovi a jeho inspiraci v ruské lidové kultuře.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 6, 15. 6., s. 68-73
Annotation: Esejizující interpretační studie o Deníku jakožto klíčovém díle W. Gombrowicze a o fenoménu deníkového psaní v modernistickém kontextu....
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 6, 15. 6., s. 80-87
Annotation: Studie se věnuje nedokončeným rukopisům romanet J. Arbesa.
Article