By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 8-15
Annotation: Rozhovor s dánským autorem kriminálních románů u příležitosti jeho návštěvy v Praze a představení českého překladu níže uvedené knihy....
Article