By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 38-[49]
Annotation: Esej o umění, jazyce, aktech psaní, mluvení a mlčení.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; zmíněna mj. účast na pražském Festivalu spisovatelů 2019; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 32-35
Annotation: Překlad děkovné řeči B. Dylana u příležitosti převzetí Nobelovy ceny za literaturu 2016; připojena nepodepsaná úvodní poznámka.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 18-20
Annotation: Překlad eseje původně otištěného v The Antioch Review č. 2/2007.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 50-54
Annotation: Překlad eseje z níže uvedené knihy. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Autor".
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 28
Annotation: Úvaha o psaní a múzách v rubrice Deník spisovatele. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku George Blecher.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 31-34
Annotation: Přetisk vzpomínky J. Škvoreckého na literární začátky, původně určené kanadským čtenářům.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 14-18
Annotation: Esej o fenoménu tzv. witness literature v souvislosti s psaním o holocaustu; mj. k dílům H. Müllerové a V. Šalamova. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 21-28
Annotation: Přetisk překladu eseje o významu poezie poprvé publikovaného v roce 1991; zejm. k moderní americké poezii. Dokončení v č. 10/2011. Doplněno...
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 100-102
Annotation: Esej, původně publikovaný v časopise Nature (březen 2005); s úvodní poznámkou.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 5, říjen/listopad, s. 48-62
Annotation: Studie s kapitolami 1. Experimentální techniky. Smysl v kultuře. 2. Krize kultury podle Clifforda; ve 2. kapitole mj. zmíněn československý surrealismus.
Article