By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 1, leden, s. 9-11
Annotation: Studie šéfredaktora pařížské revue L'Atelier du roman (publikovaná v jejím 18. čísle v roce 1999) se zabývá především posledními dvěma...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 9, s. 12-16
Annotation: Rozbor kompozice knihy; předneseno v rámci tzv. poetické dílny na Literárního kolokvia Berlín (24. - 28. 8. 1988).
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1995, č. 1, s. 3-9
Annotation: Přednáška z 29. 10. 1993; zkoumáno na materiálu: Proust Marcel, Hledání ztraceného času.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 3/4, květen/září, s. 16-29
Annotation: Studie; též o postmoderním stylu v literatuře.
Article