By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 69
Annotation: Sloupek o české literatuře z pohledu polského bohemisty; mj. o reflexi dějin a jejich smyslu v díle některých českých spisovatelů a filozofů.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 57
Annotation: Fejeton o vztazích české a polské literatury; mj. o vnímání české literatury v Polsku; autor zmiňuje návštěvu A. Mickiewicze v Praze v roce...
Article
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 90-93
Annotation: Studie k proměnám kánonu české a polské kultury (mj. v oblasti literatury a filmu). Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o B. Bakulovi.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie.
Article