By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [94]-99
Annotation: Článek o žurnalistickém díle M. Mareše, zejm. o jeho článcích pro časopis "Dnešek" z let 1946-1947 popisujících situaci v pohraničí po odsunu...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 74-75
Annotation: Soubor krátkých próz; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [42]-47
Annotation: Soubor glos věnovaných literárním konotacím různých měst a krajů (Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Vysočina, Pardubice, Polabí,...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [82]-86
Annotation: Rozhovor s R. Popelem o jeho literárním díle (zejm. o románu "Ohledávání času přítomného", mj. o inspiraci románem M. Prousta), o dětství...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 80-82
Annotation: Otisk dvou povídek z rukopisného souboru "Odpolední planeta"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [42]-47
Annotation: Článek mapuje státní podporu literární oblasti nejen v době pandemie covid-19, srovnává podporu poskytovanou nakladatelům, knihkupcům, knihovnám...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [48]-51
Annotation: Rozhovor s literárním historikem P. Janáčkem, zaměřený na ekonomickou stránku literatury a knižní trh, zejm. v souvislosti s pozicí autora literárních...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [52]-56
Annotation: Anketa se spisovateli o jejich příjmech ze spisovatelské činnosti, o vlivu pandemie covid-19 na jejich příjmy a o způsobech, jakými by měl stát...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 78-82
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [52]-55
Annotation: Článek o vlivu osobnosti J. Wolkera na prvorepublikový časopis Host, dále o vztahu J. Wolkera a Z. Kalisty, o Literární skupině a Devětsilu a...
Article
12
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 80-81
H7O [online]. -- 25. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [100]-104
Annotation: Biografický portrét Z. Rotrekla u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 78-84
Annotation: Povídka; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [50]-54
Annotation: Úvaha o smyslu psaní; mj. k rozsáhlým anketám časopisů Littérature a Libération, v nichž na otázku "Proč píšu?" odpovídaly stovky světových...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [24]-29
Annotation: Článek o udělování státních vyznamenání od dob komunismu do současnosti; zejm. k ocenění K. Sýse prezidentem M. Zemanem, mj. k Sýsově básnické...
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [8]-14
Annotation: Rozhovor, mj. o společenské roli spisovatele, o normalizaci, protektorátu a současné společenské situaci; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 76-80
Annotation: Povídka; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. 62-63
H7O [online]. -- 24. 8. 2020
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. 76-78
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article