By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 101
Annotation: Fejeton, zejm. o poezii I. Schneedorfera.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 70
Annotation: Soubor glos ke knihám doporučovaným ke čtení; mj. níže zmíněným.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 62-63
Annotation: Recenze dvou básnických sbírek P. Novotného.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 77
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 82
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 6
Annotation: Článek o podcastu P. Zajíce "Korektní poezie", který se věnuje aktuálním básnickým sbírkám a vlivům formujícím současnou českou poezii...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [52]-55
Annotation: Článek o vlivu osobnosti J. Wolkera na prvorepublikový časopis Host, dále o vztahu J. Wolkera a Z. Kalisty, o Literární skupině a Devětsilu a...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [20]-27
Annotation: Esej; autor se věnuje tzv. krizi současné poezie a tvorbě nejmladší generace českých básníků, mj. k environmentální tematice v současné...
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [100]-104
Annotation: Biografický portrét Z. Rotrekla u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [24]-29
Annotation: Článek o udělování státních vyznamenání od dob komunismu do současnosti; zejm. k ocenění K. Sýse prezidentem M. Zemanem, mj. k Sýsově básnické...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [12]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o událostech kolem antologie "Milá Mácho", v níž některé texty vyšly bez souhlasu autorek, a o básnické tvorbě Z. Gabrišové;...
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 72-72
Annotation: Recenze.
Article