By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 4, 25, 34, 70, 93
Annotation: Básně; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 4.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 8-9
Annotation: Článek k 85. narozeninám J. Štroblové ve formě dopisu; na s. 9 připojena bio-bibliografická poznámka o J. Štroblové.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 104-105
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Lodeové (s. 105).
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 84-85
Annotation: Básně z rukopisné sbírky "Návrat Innany"; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii L. Martínkové.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 100-102
Annotation: Básně začínajících autorů, kteří zaslali své verše do pravidelné rubriky časopisu Host, s průvodním komentářem.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 106-107
Annotation: Básně začínajících básnířek s průvodním komentářem.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 4, 16, 31, 56, 87
Annotation: Básně z připravované sbírky "Tíha viny", báseň s incipitem "Jsem zesláblá z tohoto dlouhého léta," věnována "Vítkovi"; s bio-bibliografickou...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 98-99
Annotation: Básně; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [12]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o událostech kolem antologie "Milá Mácho", v níž některé texty vyšly bez souhlasu autorek, a o básnické tvorbě Z. Gabrišové;...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 5, 13. 5., s. 82-84
Annotation: Povídka ze souboru připravovaného k vydání v nakladatelství Druhé město; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. 100-101
Annotation: Výběr básní začínajících básnířek s průvodním komentářem.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. 4, 16, 33, 48, 69
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka k poezii B. Babákové.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. 86-87
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii B. Müllerové.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 1, 14. 1., s. 88-89
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 1, 14. 1., s. 4, 18, 35, 54, 75
Annotation: Básně; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. 4, 18, 44, 64, 75
Annotation: Básně; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 84-85
Annotation: Výběr básní s průvodním komentářem L. Zedníka.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 86-87
Annotation: Básně s datací; připojen komentář V. Kučery (s. 87) a biografická poznámka básnířky (s. 86).
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [8]-16
Annotation: Rozhovor s básnířkou mj. o sbírce "Za lyrický subjekt", kterou napsala s M. Ohniskem, o době na studiích a o připravované sbírce "Vykřičník...
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 4, 16, 53, 74, 95
Annotation: Básně z rukopisu připravované sbírky "Sv. Outdoor"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article