By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [38]-43
Annotation: Diskuse navazující na polemiku P. Janouška a J. Trávníčka o vztahu čtenářských statistik a literatury a čtenosti a literární kvality, o čtení...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [18]-20
Annotation: Článek o vyučování českého jazyka a literatury; mj. o četbě a výuce porozumění textu.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [36]-41
Annotation: Článek o českém čtenářství a čtenářské kultuře, o prolínání čtenářství a digitálních médií, o prezentaci čtenářství na sociálních...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 5, 13. 5., s. 77-78
Annotation: Recenze knihy založené na statistickém výzkumu čtenářství v roce 2018.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 5, 13. 5., s. [88]-92
Annotation: Rozhovor u příležitosti pražské přednášky F. Morettiho, mj. o kvantitativní metodě v literární historii, digital humanities, konceptu distančního...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 9, 16. 11., s. 91
Annotation: Úvaha, zejména o knihách Z. Bratršovské a F. Hrdličky.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 7
Annotation: Glosa.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 67
Annotation: Úvaha, především o čtení v lékařských čekárnách.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 10, 13. 12., s. 81
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 4
Annotation: Glosa k důležitosti předčítání u dětí předškolního věku.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 4
Annotation: Glosa k akademickému publikování a vytrácení se čtení.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 4
Annotation: Krátká úvaha o pomalém čtení.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 87
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 7, 15. 9., s. 90
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 6, 5. 6., s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 50-54
Annotation: Překlad eseje z níže uvedené knihy. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Autor".
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 17
Annotation: Fejeton o zásadní čtenářské zkušenosti s knihou L. Fukse.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 61-67
Annotation: Otisk překladu eseje původně publikovaného v časopise Letras Libres č. 8/2013.
Article