By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. [42]-45
Annotation: Článek shrnuje vývoj české fantastiky od 80. let 20. století do současnosti, již označuje za zlatý věk žánru.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. [30]-33
Annotation: Rozhovor o české společnosti 90. let, mj. o literární reflexi daného období.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. 35-36
Annotation: Anketa s historikem, novinářem, spisovateli a spisovatelkami narozenými v nebo po roce 1989.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. 25-28
Annotation: Článek je věnován reflexi 90. let, autorka pracuje s tezí nostalgického vzpomínání ve vztahu k historickému výzkumu.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 6, 5. 6., s. 45
Annotation: Glosa o teplickém radikálním baletu "Vyžvejklá bambule", vznikajícím v roce 1990. Připojen otisk básně R. von Neuvirta "Hmyzůvkovitá".
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 10, 15. 12., s. 39
Annotation: Úvaha v rubrice Zlatá devadesátá. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 25
Annotation: Vzpomínkový článek k literárnímu dění v devadesátých letech 20. století.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 8, 15. 10., s. 20-21
Annotation: Poetická úvaha na téma "Zlatá devadesátá" v literárním životě.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 15-21
Annotation: Studie k proměně literárního prostoru po roce 1989, zejm. k níže zmíněným literárním periodikům a dění kolem nich v devadesátých letech...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 6, 14. 6., s. 29
Annotation: Vzpomínky na devadesátá léta v české kultuře a literatuře. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o autorovi.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 6, 14. 6., s. 21-28
Annotation: Studie k básnickým manifestům devadesátých let 20. století.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 5, 10. 5., s. 22-23
Annotation: Vzpomínky na literární dění v devadesátých letech.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 5, 10. 5., s. 17-21
Annotation: Studie; zejm. k níže zmíněným písničkářům.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 19-23
Annotation: Anketa o devadesátých letech v české literatuře a kultuře.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 24-25
Annotation: Vzpomínkový esej na působení v časopise Iniciály v devadesátých letech 20. století.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 4
Annotation: Zamyšlení nad atmosférou devadesátých let 20. století v českém kontextu. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. Ctiborovi.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 13-17
Annotation: Studie k postmoderně v českém literárním kontextu devadesátých let 20. století. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. Hrtánkovi.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 4, 8. 4., s. 77, 79
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., s. 12-15
Annotation: Studie o dopadech společenských proměn po r. 1989 na českou normalizační populární beletrii a její tvůrce. Autor nejprve popisuje situaci v české...
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 7, 10. 9., příl. Host do školy, č. 4, s. 10-15
Annotation: Přehledový text, mapující českou básnickou produkci v devadetých letech 20. století.
Article