By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 69
Annotation: Sloupek o české literatuře z pohledu polského bohemisty; mj. o reflexi dějin a jejich smyslu v díle některých českých spisovatelů a filozofů.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor o české literatuře pohledem polského bohemisty a o Kaczorowského cestě k bohemistice, o středoevropské perspektivě v české literatuře,...
Article
4
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 80-81
H7O [online]. -- 25. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [90]-96
Annotation: Esej o Římě, atmosféře města a jeho historickém a současném obrazu a mýtu, autor využívá různé literární a filmové konotace (mj. dílo...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [50]-54
Annotation: Úvaha o smyslu psaní; mj. k rozsáhlým anketám časopisů Littérature a Libération, v nichž na otázku "Proč píšu?" odpovídaly stovky světových...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. 54-57
Annotation: Kritická diskuse nad knihou D. Horákové; mj. ve srovnání s jinými biografickými knihami.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. 62-63
H7O [online]. -- 24. 8. 2020
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. [6]
Annotation: Komentář ke knize J. Nováka o M. Kunderovi, zejm. o morálních soudech o Kunderově osobnosti, které Novák v knize předkládá, a k Novákově interpretaci...
Article
11
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 61-62
H7O [online]. -- 22. 10. 2019
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. [10]-21
H7O [online]. -- 4. 12. 2019
Annotation: Přetisk rozhovoru s V. Kunderovou z časopisu Mona z roku 1991, na nějž navazuje rozhovor z roku 2019; mj. o emigraci, práci literární agentky M....
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. [90]-95
Annotation: Pokračování studie z čísla 7/2019; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému M. Kunderovi u příležitosti jeho 90. narozenin.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [10]-15
Annotation: Rozhovor o literárním díle J. Kratochvila, současné literatuře, postmoderně, M. Kunderovi a angažovanosti literatury; připojena bio-bibliografická...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [26]-29
Annotation: Esej o díle M. Kundery, která souběžně vychází v katalogu k výstavě "Milan Kundera (neztracen) v překladu".
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [32]-36
Annotation: Esej dokazující osmi argumenty, že Milan Kundera je francouzský spisovatel. Přetištěno z chystané knihy "Knižní dílo Milana Kundery v překladech"...
Article
18
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. [20]-24
H7O [online]. -- 27. 3. 2019
Annotation: Esej inspirovaný výzvou B. H. Lévyho spisovatelům a intelektuálům k obraně myšlenky Evropy před vlnou politického populismu uvažuje nad oddělením...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 86
Annotation: Komentář k nepřesnému překladu knihy korejské spisovatelky Han Kang; zmíněna analogie s prvním překladem románu "Žert" Milana Kundery do francouzštiny.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 52
Annotation: Oblíbené knihy textaře M. E. Kyšperského, mj. níže zmíněné tituly.
Article