By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 4-5
Annotation: Referát o konferenci "PEN klub v Evropě a ve světě", pořádané k 90. výročí založení Českého (Československého) centra Mezinárodního PEN...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 8-9
Annotation: Článek referující o dosavadních pěti večerech autorského čtení probíhajících od roku 2009.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 9
Annotation: Referát o 50. ročníku níže zmíněného festivalu. V recitátorské kategorii 16-19 let se laureátem Ceny Vladimíra Justla stal K. Grygar, v kategorii...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 4, duben, s. 6
Annotation: Referát o níže zmíněné akci.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 45-48
Annotation: Úvaha o svobodě (básnického) slova v souvislosti s protesty muslimským radikálů proti účasti S. Rushdieho na festivalu v Indii. Převzato z internetového...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 8-12
Annotation: Přetisk záznamu diskuse o české literatuře v roce 2011.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 5, s. 6-7
Annotation: Referát o literárním pořadu z desetidílného cyklu o světové a české poezii.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 5, s. 44-47
Annotation: Rozsáhlý referát o 22. ročníku Festivalu spisovatelů Praha s tématem Existuje pouze budoucnost.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 10, 13. 12., s. 92
Annotation: Referát o níže zmíněném workshopu. Následuje přetisk poezie níže uvedených básnířek v překladu K. Rudčenkové (s. 93-97).
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 67
Annotation: Referát o básnickém setkání. Doplněno o otisk básně sestavené z veršů níže zmíněných básníků.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 7, 12. 9., s. 7
Annotation: Zpráva o konání níže zmíněné akce.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 2, 15. 2., s. 5
Annotation: Referát o níže zmíněné básnické performance.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 10, 15. 12., s. 5
Annotation: Referát o večerech poezie.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 10, 15. 12., s. 5-6
Annotation: Referát o křtu níže zmíněné knihy.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 10, 15. 12., s. 48
Annotation: Úvodní komentář k sérii fotografií L. Stavjaníka Básníci v prostoru Zlín (s. 48-54, též jednotlivě v celém čísle). Doplněno o komentáře...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 82
Annotation: Referát o níže zmíněném literárním pořadu uvedeném u příležitosti stého výročí narození F. Hrubína.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 8-15
Annotation: Přetisk diskuse o vzniku, vývoji a významu časopisu Host do domu vedené v rámci druhého ročníku níže zmíněného festivalu u příležitosti...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 8, 15. 10., s. 5
Annotation: Referát o níže zmíněném festivalu.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 88
Annotation: Referát o níže zmíněném festivalu zaměřeném na dílo V. Havla.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 6, 14. 6., s. 5
Annotation: Článek o devátém ročníku níže zmíněné literární soutěže.
Article