By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [42]-47
Annotation: Soubor glos věnovaných literárním konotacím různých měst a krajů (Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Vysočina, Pardubice, Polabí,...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [42]-47
Annotation: Článek mapuje státní podporu literární oblasti nejen v době pandemie covid-19, srovnává podporu poskytovanou nakladatelům, knihkupcům, knihovnám...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [86]-88
Annotation: Esej o českém literárním provozu (mj. o vlivu pandemie covid-19).
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [52]-55
Annotation: Článek o vlivu osobnosti J. Wolkera na prvorepublikový časopis Host, dále o vztahu J. Wolkera a Z. Kalisty, o Literární skupině a Devětsilu a...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 62
Annotation: Úryvek z pamětí V. Černého, v němž se vyjadřuje o své redakci posledního ročníku prvorepublikové existence časopisu Host.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [42]-[47]
Annotation: Článek o prvorepublikovém časopisu Host - měsíčníku Literární skupiny, (1921-1929), na který v 50. letech 20. století navázal Host do domu...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 7, 10. 9., s. [22]-29
Annotation: Článek o vietnamské menšině v Česku a o literárním skandálu kolem knihy "Bílej kůň, žlutej drak", kterou měla napsat Vietnamka Lan Pham Thi...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. [18]-22
Annotation: Článek o podcastingu jako rozvíjejícím se trendu; mj. o literárním podcastingu v českém prostředí ("Liberatura" a další projekty Radia Wave,...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [5]
Annotation: Zpráva o dopadech nouzového stavu způsobeného epidemií koronaviru na knižní trh a literární provoz.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě P. Borkovce a proměnách její poetiky (zejm. ke sbírce "Herbář k čemusi horšímu"), o publicistické tvorbě, mj....
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. [36]-40
Annotation: Článek iniciátora ročenky "Nejlepší české básně" komentuje metodu sestavování ročenek a rekapituluje 11 ročníků jejího vydávání; připojena...
Article
12
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 1, 14. 1., s. [20]-26
H7O [online]. -- 25. 1. 2020
Annotation: Rozsáhlý referát o "První bilanci" - diskusi hodnotící prózu uplynulého roku (Ústav pro českou literaturu, Praha, 3. 12. 2019), diskutovali M....
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 6
Annotation: Úvaha o proměně vnímání a čtenosti současné české literatury oproti krizi proklamované před 10 lety v článku Š. Švece.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor, mj. též zmíněno Mandysovo onemocnění rakovinou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 5, 7. 5., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 6-7
Annotation: Vzpomínkový text druhé manželky K. Křepelky u příležitosti 20. výročí jeho úmrtí; připojena biograficko-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 8
Annotation: Referát o lipském knižním veletrhu 2019, jehož hlavním hostem byla Česká republika.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. [28]-30
Annotation: Rozhovor o prezentaci Česka jako hlavního hosta Lipského knižního veletrhu 2019, vnímání české literatury v Německu a organizaci, vlivu a záměru...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 32-39
Annotation: Anketa věnovaná pozici české literatury v zahraničí, její propagaci a prezentaci na Lipském knižním veletrhu 2019 v pozici hlavního hosta.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. 6
Annotation: Komentář k situaci u některých českých literárních cen - zánik "Ceny Josefa Škvoreckého", nepřevzetí "Státní ceny za literaturu 2018", snížení...
Article