By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; zejm. o překládání ze španělštiny a francouzštiny (mj. k nominacím na Magnesii Literu v kategorii překladu, v roce 2020 za překlad...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník, mj. k roli literatury v době koronavirové pandemie a k udělení literárněkritické ceny Tvárnice E. Klíčové.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 1, 14. 1., s. [38]-42
Annotation: Článek o laureátovi Nobelovy ceny; mj. zmiňuje Handkeho připravovaný román "Zdeněk Adamec" s tématem z českého prostředí.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 6
Annotation: Úvaha o proměně vnímání a čtenosti současné české literatury oproti krizi proklamované před 10 lety v článku Š. Švece.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor, mj. též zmíněno Mandysovo onemocnění rakovinou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 5, 7. 5., s. 6-7
Annotation: Článek o literárních cenách Magnesia Litera, jejich významu a fungování problematizuje např. složení poroty cen a nejasnost kritérií výběru...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [20]-22
Annotation: Článek o důvodech neudělení Nobelovy ceny za literaturu v roce 2018 a skandálech týkajících se osobností Švédské akademie.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. 6
Annotation: Komentář k situaci u některých českých literárních cen - zánik "Ceny Josefa Škvoreckého", nepřevzetí "Státní ceny za literaturu 2018", snížení...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 10, 10. 12., s. [20]-23
Annotation: Přehledová studie o literární produkci českých spisovatelek.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 102-103
Annotation: Článek je věnován nominacím na ceny "Magnesia Litera", "Nejkrásnější české knihy" a "Zlatá stuha", mj. zmíněna čtenářská soutěž "Dětský...
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. [24]-28
Annotation: Komentář k současné české literární kritice.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. 6
Annotation: Komentář k anketě o "Knihy století" (1918-2016), která byla vyhlášena knižními cenami Magnesia Litera.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 6, 15. 6., s. 8-13
Annotation: Rozhovor, především o úspěchu románu "Jezero"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 9).
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 92
Annotation: Článek se věnuje českým laureátům (nominacím) v německých literárních cenách za literaturu pro děti a mládež.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 3, 16. 3., s. 108-111
Annotation: Vybrané básně z Literární ceny Vladimíra Vokolka 2016 s průvodním komentářem D. Jedličky.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 6-7
Annotation: Komentář k bojkotům literárních cen Kniha roku Lidových novin (proti A. Babišovi) a Magnesia Litera (proti Karlovarským minerálním vodám).
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 32-35
Annotation: Překlad děkovné řeči B. Dylana u příležitosti převzetí Nobelovy ceny za literaturu 2016; připojena nepodepsaná úvodní poznámka.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 38-44
Annotation: Studie se věnuje laureátství B. Dylana v Nobelově ceně za literaturu 2016, autor se zabývá zejména Dylanovými písňovými texty.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 46-47
Annotation: Komentáře k laureátství B. Dylana v Nobelově ceně za literaturu 2016.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 86-87
Annotation: Článek se věnuje literárním vyznamenáním v literatuře pro děti.
Article