By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 61-62
H7O [online]. -- 11. 6. 2019
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 18-21
Annotation: Článek se věnuje fanfikci.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 57-61
Annotation: Rozhovor s A. Merenusem a R. D. Kokešem o naratologii, Brněnském naratologickém kroužku a úloze kritiků; připojeny bio-bibliografické poznámky...
Article
4
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 4, 17. 4., s. 88-89
H7O [online]. -- 7. 4. 2015
Annotation: Kritika.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 11
Annotation: Glosa k literárnímu časopisu Lógr.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 10-11
Annotation: Článek o webech určených čtenářům knih; mj. o níže zmíněných českých (česko-slovenských) projektech.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 54
Annotation: Odpovědi na anketní otázky týkající se čtení a čtenářství. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku o L. N.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 64
Annotation: Fejeton o spisovatelské závisti.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 4, duben, s. 6-7
Annotation: Krátký článek o využití interaktivity v literárním textu - k povídce D. Kiai.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 4, duben, s. 43-46
Annotation: Článek s mezititulky Dramatizace, antidramatizace, postdramatizace; Dramatizace klasiky; Dramatizace tržně motivované.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 7
Annotation: Glosa k obsahu dvojčísla 29-30/2011 revue Labyrint.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 45-48
Annotation: Úvaha o svobodě (básnického) slova v souvislosti s protesty muslimským radikálů proti účasti S. Rushdieho na festivalu v Indii. Převzato z internetového...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 54
Annotation: Odpovědi na anketní otázky týkající se čtenářství v pravidelné rubrice Čtenářský deník. Doplněno o biografickou poznámku o R. Jurečkovi.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 7
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Souvislosti č. 4/2011 (v názvu chybně uveden rok 2012).
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 4-5
Annotation: Poznámka.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 5
Annotation: Glosa k audio- a videoknihám.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 7
Annotation: Glosa k níže zmíněnému časopisu.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 13
Annotation: Rozhovor o čtení v rubrice Čtenářský deník. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o J. Š.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 14-18
Annotation: Esej o fenoménu tzv. witness literature v souvislosti s psaním o holocaustu; mj. k dílům H. Müllerové a V. Šalamova. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article