By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 36-39
Annotation: Rozhovor s literární a divadelní historičkou a překladatelkou, zejm. o překládání knih M. Bulgakova. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 4
Annotation: Úvaha o vztahu tvůrčího psaní a literární vědy.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 5-6
Annotation: Rozhovor s J. Plockem v rubrice Tři otázky pro-. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 7
Annotation: Glosa k obsahu 63. čísla/2011 časopisu Analogon.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 7, 12. 9., s. 55
Annotation: Nekrolog literárního vědce M. Trávníčka. Uvozeno úryvkem z rozhovoru M. Trávníčka s D. Malinou (2009), následuje soubor vzpomínek na M. Trávníčka...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 6, 10. 6., s. 5
Annotation: Úvaha o žánru eseje o vzniku básnického díla v české literatuře.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 5, 10. 5., s. 8-16
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Ajvazem o níže zmíněných knihách a jeho literární tvorbě obecně; mj. též o postmoderně. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 5, 10. 5., s. 5-6
Annotation: Nekrolog literárního vědce Z. Pešata.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 7
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Analogon č. 58/59 (2009) s tématem Smrt.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 3, 10. 3., s. 84
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 10, 10. 12., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 10, 10. 12., s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 9, 10. 11., s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 9, 10. 11., s. 7
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Revolver Revue (č. 76/2009), zejm. k článku J. Pospíšila o literárněvědné činnosti P. Janouška.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 9, 10. 11., s. 23-28
Annotation: Studie k vlivu internetu na recepci literárního díla.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 8, 15. 10., s. 56-59
Annotation: Rozhovor s profesorem slovanských jazyků a literatur J. Tomanem, zejm o Pražském lingvistickém kroužku, R. Jakobsonovi, avantgardě a moderním umění....
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 6, 10. 6., s. 65, 67
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 6, 10. 6., s. 6
Annotation: Glosa k ostravsko-opavskému literárnímu časopisu Nové břehy.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 6, 10. 6., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article