By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 4, 16, 33, 72, 81
Annotation: Básně, některé datovány v rozmezí let 2016-2017; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o zveřejnění textů F. Kafky na webu Izraelské národní knihovny; mj. zmíněn soudní spor, který Izraelská národní knihovna vedla o...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [82]-89
Annotation: Reportáž z polské části Slezska, mj. k dílu O. Tokarczukové; připojena bio-bibliografická poznámka o I. Motýlovi.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [94]-99
Annotation: Článek o žurnalistickém díle M. Mareše, zejm. o jeho článcích pro časopis "Dnešek" z let 1946-1947 popisujících situaci v pohraničí po odsunu...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 101
Annotation: Fejeton, zejm. o poezii I. Schneedorfera.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; mj. o historickém románu a knize "Od romance k románu a zase zpět", o literárním kánonu, Nagyho překladatelské a vědecké práci, o...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [24]-30
Annotation: Článek o divadelní inscenaci "Tajemství zlatého draka" a polemikách provázejících její uvedení (zejm. kvůli osobnosti D. Landy), o vývoji...
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 6
Annotation: Úvaha o dopadech pandemie covid-19 na literaturu a možnostech jejího literárního zpracování.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 92-93
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii V. Ďoubala.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 102-103
Annotation: Básně začínajících básníků zaslané do pravidelné rubriky časopisu Host; s průvodním komentářem.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 54-57
Annotation: Kritická diskuse o knize E. Labudové.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 74-75
Annotation: Soubor krátkých próz; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article