By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [24]-30
Annotation: Článek o divadelní inscenaci "Tajemství zlatého draka" a polemikách provázejících její uvedení (zejm. kvůli osobnosti D. Landy), o vývoji...
Article
22
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
23
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 6
Annotation: Úvaha o dopadech pandemie covid-19 na literaturu a možnostech jejího literárního zpracování.
Article
24
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
26
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
27
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 92-93
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii V. Ďoubala.
Article
28
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 102-103
Annotation: Básně začínajících básníků zaslané do pravidelné rubriky časopisu Host; s průvodním komentářem.
Article
29
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 54-57
Annotation: Kritická diskuse o knize E. Labudové.
Article
30
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 74-75
Annotation: Soubor krátkých próz; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
31
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 62
Annotation: Recenze.
Article
32
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [42]-47
Annotation: Soubor glos věnovaných literárním konotacím různých měst a krajů (Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Vysočina, Pardubice, Polabí,...
Article
33
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
34
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 70
Annotation: Soubor glos ke knihám doporučovaným ke čtení; mj. níže zmíněným.
Article
35
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
36
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 76-79
Annotation: Povídka; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 77.
Article
38
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 62-63
Annotation: Recenze dvou básnických sbírek P. Novotného.
Article
40
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article