By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
62
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
64
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 58-62
Annotation: Kritická diskuse nad knihou E. Aids.
Article
65
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
67
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 72-73
Annotation: Recenze.
Article
68
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
69
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 78-82
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
70
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 90-91
Annotation: Básně, báseň "Hradiště" s věnováním "tátovi"; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii L. Tichého.
Article
71
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 4, 16, 33, 54, 77
Annotation: Básně, báseň "Vzdor" uvozena citátem ze staroanglické básně "Bitva u Maldonu"; připojena úvodní bio-bibliografická poznámka s poznámkou charakterizující...
Article
72
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor o české literatuře pohledem polského bohemisty a o Kaczorowského cestě k bohemistice, o středoevropské perspektivě v české literatuře,...
Article
73
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [18]-21
Annotation: Článek o osobnosti B. Němcové a jejím zobrazení v biografickém televizním seriálu České televize "Božena".
Article
74
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 40-41
Annotation: Rozhovor o překládání z angličtiny, zejm. děl M. Amise a M. Atwoodové.
Article
75
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [86]-88
Annotation: Esej o českém literárním provozu (mj. o vlivu pandemie covid-19).
Article
77
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 100-101
Annotation: Básně autorů (mj. zmíněných českých), kteří zaslali své verše do pravidelné rubriky časopisu Host, s průvodním komentářem.
Article
78
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
80
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [8]-17
Annotation: Rozhovor, mj. o nahlížení společenské reality z performativního hlediska (mj. k občanským protestům v USA a pandemii covid-19), o matematice,...
Article