By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [1]
Annotation: Úvodník ke 100. výročí vydávání literárního časopisu Host v roce 2021.
Article
102
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 6
Annotation: Článek o podcastu P. Zajíce "Korektní poezie", který se věnuje aktuálním básnickým sbírkám a vlivům formujícím současnou českou poezii...
Article
103
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [52]-55
Annotation: Článek o vlivu osobnosti J. Wolkera na prvorepublikový časopis Host, dále o vztahu J. Wolkera a Z. Kalisty, o Literární skupině a Devětsilu a...
Article
104
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 62
Annotation: Úryvek z pamětí V. Černého, v němž se vyjadřuje o své redakci posledního ročníku prvorepublikové existence časopisu Host.
Article
105
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [42]-[47]
Annotation: Článek o prvorepublikovém časopisu Host - měsíčníku Literární skupiny, (1921-1929), na který v 50. letech 20. století navázal Host do domu...
Article
106
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 80-81
H7O [online]. -- 25. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
107
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 52-53
Annotation: Recenze knihy uzavírající autorčinu trilogii.
Article
108
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 54-57
Annotation: Kritická diskuse nad knihou A. Bolavé; mj. srovnání s knihou K. Vlasákové.
Article
109
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 62-63
Annotation: Recenze knihy bosenského spisovatele a překladatele žijícího v Praze vycházející v rámci projektu "Jedna věta".
Article
110
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
111
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 88-89
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii S. Klína.
Article
112
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 4, 16, 35, 50, 71, 82
Annotation: Básně ze čtyř rukopisných souborů, báseň "Město vonělo nostalgií" s poznámkou "podle Benedettiho", báseň "S bičem kolem krku" s poznámkou...
Article
113
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 76
Annotation: Článek k 70. narozeninám básníka V. Slívy.
Article
114
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor, zejm. o literárním díle M. Nevrlého, mj. o cestování a zoologii; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
115
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [20]-27
Annotation: Esej; autor se věnuje tzv. krizi současné poezie a tvorbě nejmladší generace českých básníků, mj. k environmentální tematice v současné...
Article
116
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [78]-81
Annotation: Rozhovor s propagátorkou české literatury a kultury; mj. o emigraci a životě v Bogotě, krajanském spolku Asocheca a kolumbijském povědomí o české...
Article
117
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 98-99
Annotation: Básně začínajících autorů s průvodním komentářem.
Article
118
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 6-7
H7O [online]. -- 11. 2. 2021
Annotation: Úvaha o veřejné diskusi nad "Tezemi státní kulturní politiky 2021-2025" v souvislosti s názory nedávno zesnulého A. J. Liehma na kulturní politiku;...
Article
119
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 62
H7O [online]. -- 11. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
120
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [35]-[37]
Annotation: Úvaha.
Article