By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 4, 16, 31, 56, 87
Annotation: Básně z připravované sbírky "Tíha viny", báseň s incipitem "Jsem zesláblá z tohoto dlouhého léta," věnována "Vítkovi"; s bio-bibliografickou...
Article
122
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 7
Annotation: Nekrolog básníka P. Hrbáče.
Article
123
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [18]-20
Annotation: Článek o vyučování českého jazyka a literatury; mj. o četbě a výuce porozumění textu.
Article
124
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [50]-54
Annotation: Úvaha o smyslu psaní; mj. k rozsáhlým anketám časopisů Littérature a Libération, v nichž na otázku "Proč píšu?" odpovídaly stovky světových...
Article
125
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 88
Annotation: Polemika s článkem M. Balaštíka "Budoucnost literatury je v experimentu" (Host č. 9/2020); autorka kritizuje, že Balaštík z jejího pohledu nedostatečně...
Article
126
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 98-99
Annotation: Básně; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
127
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [24]-29
Annotation: Článek o udělování státních vyznamenání od dob komunismu do současnosti; zejm. k ocenění K. Sýse prezidentem M. Zemanem, mj. k Sýsově básnické...
Article
128
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [8]-14
Annotation: Rozhovor, mj. o společenské roli spisovatele, o normalizaci, protektorátu a současné společenské situaci; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
129
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 68-69
H7O [online]. -- 16. 11. 2020
Annotation: Recenze.
Article
130
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 69-70
H7O [online]. -- 24. 11. 2020
Annotation: Recenze.
Article
131
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 68
H7O [online]. -- 30. 11. 2020
Annotation: Recenze.
Article
132
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [12]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o událostech kolem antologie "Milá Mácho", v níž některé texty vyšly bez souhlasu autorek, a o básnické tvorbě Z. Gabrišové;...
Article
133
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [24]-27
Annotation: Úvaha; mj. o společenské funkci literatury a její finanční podpoře ze strany státu.
Article
134
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 58-61
Annotation: Kritická diskuse o knize M. Hořavy.
Article
135
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 87
Annotation: Fejeton o překládání poezie.
Article
136
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 96
Annotation: Jazykový rozbor písně "Chtíc aby spal" ze souboru "Česká mariánská muzika" A. Michny z Otradovic.
Article
137
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 98-100
Annotation: Básně začínajících autorů s průvodním komentářem; báseň s incipitem "cesta mírně udýchanou krajinou" s poznámkou "Veselí (nad Lomnicí)",...
Article
138
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
139
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
140
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 67-68
Annotation: Recenze.
Article