By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- s. 67-73
Annotation: Součástí ediční poznámky jsou výňatky z wolkrovských příspěvků F. X. Šaldy (z projevu na matiné ve Vinohradském divadle po básníkově...
Book Chapter
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 28-29
Annotation: Referát o sympoziu uspořádaném Zakladem slowianoznawstwa Polské akademie věd 9. - 10. 1. ve Varšavě.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 6, příl., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 11, příl., s. 2
Annotation: Glosa.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 10, s. 26-27
Annotation: Referát.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 4, duben, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 4, duben, s. 63
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 3, březen, s. 23-25
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 12, prosinec, s. 504-505
Annotation: Přetisk a překlad dopisu T. M. z 21. 5. 1937 po úspěšné premiéře hry Bílá nemoc v Curychu.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 12, prosinec, s. 550
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 8, srpen, s. 379
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 3, březen, s. 143
Annotation: Polemický komentář k článku M. Hoznauera O některých formách práce v hodinách literatury (Český jazyk a literatura, prosinec 1961).
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 9, září, s. 421-422
Annotation: O adaptaci literárních předloh.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 4, duben, s. 190
Annotation: Glosa k opernímu zpracování Čapkova románu.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 12, prosinec, s. 541
Annotation: Glosa o detektivce. Před touto glosou jsou otištěny prózy A. Christie Pan Quin přichází (s komentářem Detektivka) a S. Leacocka Žiji mezi vrahy...
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 8, srpen, s. 371-372
Annotation: Stať o próze K. Čapka.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 4, duben, s. 183-184
Annotation: Recenze filmové adaptace románu K. Čapka.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 3, březen, s. 124-125
Annotation: Glosa o televizní adaptaci Čapkových "kapesních" povídek.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 58-59
Annotation: Glosa upozorňuje na nepřesnosti v článku D. Zielińské o K. Čapkovi, které autorka přebírá z Kuncova Slovníku soudobých českých spisovatelů.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 12, prosinec, s. 571
Annotation: Glosa o novém vydání knihy K. Čapka.
Article