By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 10, říjen, s. 474
Annotation: Úvaha nad novým vydáním Bieblovy básnické sbírky.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 12, prosinec, s. 574-575
Annotation: Nekrolog F. Halase st.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 11, listopad, s. 496-499
Annotation: Stať připomíná osobnost a dílo K. H. Máchy a zmiňuje též jeho živý odkaz v české poezii. K 150. výročí narození básníka.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 10, říjen, s. 464-465
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 9, září, s. 430-431
Annotation: Článek o výstavě k Wolkerovým nedožitým šedesátinám, kterou připravil Památník národního písemnictví a instaloval ji v Muzeu dělnického...
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 7, červenec, s. 324
Annotation: Z básníkova pozdravu O. Mikuláškovi k padesátinám, který pronesl 25. května 1960 v brněnském Domě umění.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 6, červen, s. 261-266
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 5, květen, s. 220-224
Annotation: Článek o V. Nezvalovi.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 5, květen, s. 227-229
Annotation: Článek k 50. narozeninám O. Mikuláška.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 5, květen, s. 240
Annotation: Zpráva o nálezu a připravovaném otiskování dopisů.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 4, duben, s. 186-187
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 3, březen, s. 114-116
Annotation: Článek připomíná osobnost a dílo J. Wolkera u příležitosti 60. výročí narození.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 3, březen, s. 117-121
Annotation: Autor vzpomíná na J. Wolkera, připojen přepis několika Wolkerových dopisů autorovi.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 57
Annotation: Glosa o vydání sborníku dokumentů k cestě F. Halase do Španělska v roce 1936.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 63-66
Annotation: Osobní pohled na vývoj české poezie od konce druhé světové války.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 1, leden, s. 27-29
Annotation: Glosa o výstavě k 10. výročí úmrtí F. Halase.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 1, leden, s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 12, prosinec, s. 568-569
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 10, říjen, s. 453-458
Annotation: Stať o pozůstalosti F. Halase.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 419-421
Annotation: Stať o vztahu F. X. Šaldy k P. Bezručovi, připojeny tři dopisy z let 1908, 1910 a 1917.
Article