By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- s. 67-73
Annotation: Součástí ediční poznámky jsou výňatky z wolkrovských příspěvků F. X. Šaldy (z projevu na matiné ve Vinohradském divadle po básníkově...
Book Chapter
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 33-35
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 28-29
Annotation: Referát o sympoziu uspořádaném Zakladem slowianoznawstwa Polské akademie věd 9. - 10. 1. ve Varšavě.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 39-43
Annotation: O reedicích děl J. D. a J. Čepa; s recenzí románu J. Šotoly.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 27-28
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 42
Annotation: Recenze edice Josefa Špičáka.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 35-36
Annotation: Referát.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 32
Annotation: Glosa.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 24
Annotation: Glosa o vzpomínkách J. W. (Ahoj na sobotu č. 1-16 a 20); též o vzniku slovenského časopisu Infarkt.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 45-49; č. 2, s. 44-49; č. 3, s. 46-49; č. 4, s. 45-49; č. 5, s. 44-49
Annotation: Reportáž o sporech kolem autora kroniky; z připravované knihy Labyrint.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 18-24; č. 6, s. 19-24
Annotation: Studie.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 29
Annotation: Glosa.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, příl., s. 1-2
Annotation: O humoru v životě a díle J. D.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 9, s. 29
Annotation: Kritická poznámka k rozhovoru s K. Fabiánem (Svobodné slovo 25. 6.).
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 48
Annotation: O humoru Miroslava Horníčka.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 4, s. 18-19
Annotation: Poznámka o debutantovi; k ukázce.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 3, s. 14
Annotation: Rozhovor k otištění rozhlasové miniatury L. K. Sny Karla Čtvrtého (na s. 15-21).
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 11, s. 39
Annotation: Glosa o J. Lindovi jako tvůrci prvního českého nonsensu.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 7, příl., s. 3-4
Annotation: Mj. referát o pořadu Koncert pro pana Masaryka sestaveném z Čapkových Hovorů s TGM a inscenovaném v Gottwaldově v přednesu Gustava Opočenského.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 10, s. 19-24
Annotation: O odvratu čtenářů od díla V. N. v posledních letech; též o rozporných rysech jeho osobnosti.
Article