By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- s. 67-73
Annotation: Součástí ediční poznámky jsou výňatky z wolkrovských příspěvků F. X. Šaldy (z projevu na matiné ve Vinohradském divadle po básníkově...
Book Chapter
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 35
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 5, květen, s. 63-65
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 71-72
Annotation: Glosa o nepochopení F. X. Š. v knize V. V. Š.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 73-75
Annotation: Polemika s Pekárkovým výběrem korespondence (Kulturní noviny, č. 6/1968), zkreslujícím vztah korespondentů.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 1, leden, s. 78-79
Annotation: Poznámky, edice dvou dopisů F. X. Š. Růženě Svobodové Rozporné přátelství připravené B. Lifkou (přetištěno z novoročního sborníku Zprávy...
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 12, prosinec, s. 78-79
Annotation: Soubor recenzních poznámek.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 12, prosinec, s. 8-23
Annotation: K neuveřejněné Masarykově kritice.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 9, září, s. 20-27; č. 10, říjen, s. 44-51
Annotation: Studie; mj. o výkladech díla F. M. D. u nás, zejména u T. G. M. a F. X. Š.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 2, únor, s. 74-75
Annotation: Polemika s partií interviewu s V. V. Štechem Jak nevytáhnout slámu z bot (Kulturní tvorba 1964, č. 51/52) o hodnocení osobnosti F. X. Š.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 4, duben, s. 165-7
Annotation: Článek, formulující úkoly kritiky básnické tvorby, rozvíjí drobnou polemiku mezi F. Hrubínem a M. Kunderou (Divadlo, 1962, č. 2) a další podněty...
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 6, červen, s. 260-261
Annotation: Recenze; též o vztahu jeho kritických statí k české literární vědě a o úvodu V. Pekárka.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 5, květen, s. 225-228
Annotation: Úvaha inspirovaná především textem J. Boreva Metoda a systém estetiky (Voprosy literatury, 1961, č. 2).
Article
14
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 2, únor, s. 93
Annotation: Polemická glosa k textu M. Grzesczaka Poznámky o české poezii (Twórczosc, listopad 1960), zmíněni níže uvedení.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 12, prosinec, s. 547-548
Annotation: Článek zdůrazňuje roli odpovědnosti v literární kritice.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 9, září, s. 429
Annotation: Glosa kritizuje věcné chyby v rejstříku osob, který je připojen k 12. svazku Kritických projevů.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 7, červenec, s. 329
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 419-421
Annotation: Stať o vztahu F. X. Šaldy k P. Bezručovi, připojeny tři dopisy z let 1908, 1910 a 1917.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 5, květen, s. 228
Annotation: Recenze.
Article