By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 4, duben, s. 78-79
Annotation: Poznámky.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 10, říjen, s. 72-73
Annotation: Soubor recenzních poznámek.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 10, říjen, s. 78-79
Annotation: O vydávání sbírky se zcenzurovanou 5. slokou básně Ostrava.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 7, červenec, s. 78
Annotation: Vyznání úcty k básníkovi; s přetiskem básní Mohelnice a Kalina II.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 8, srpen, s. 349
Annotation: K článku Z. Fábryho (Kortars 1963, č.5), který klade básnické dílo O. Lysohorského nad tvorbu P. B.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 1, leden, s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 63-66
Annotation: Osobní pohled na vývoj české poezie od konce druhé světové války.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 419-421
Annotation: Stať o vztahu F. X. Šaldy k P. Bezručovi, připojeny tři dopisy z let 1908, 1910 a 1917.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 2, únor, s. 83-84
Annotation: Článek připomíná osobnost a dílo P. Bezruče, J. Kolmana Cassia a B. Mathesia.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 2, únor, s. 93
Annotation: Glosa o novoročenkách.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 12, prosinec, s. 573
Annotation: Zpráva o chystaném vydání básní P. Bezruče, které nebyly zařazeny do sbírek. Rovněž obsahuje varování Památníku Petra Bezruče v Opavě,...
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 6, červen, s. 286
Annotation: Zpráva týkající se bezručovské pozůstalosti po B. Pračkovi (viz Host do domu 5, 1958, č. 4, duben, s. 191).
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 191
Annotation: Stručný článek o bezručovské pozůstalosti po B. Pračkovi, o jejíž osud vyjádřil obavy J. Sekera.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 3, březen, s. 97
Annotation: Oznámení, připojen portrét P. Bezruče.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 2, únor, s. 93
Annotation: Článek o rozhlasových pořadech, mimo jiné o cyklu Obrazy z dějin české literatury.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 387-388
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 386
Annotation: Glosa k 90. narozeninám P. Bezruče.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 389-391
Annotation: Článek k 90. narozeninám P. Bezruče; zmiňuje mimo jiné otázku autorství Slezských písní.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 394-397
Annotation: Stať o Bezručově poezii.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 398-403
Annotation: Stať o prózách P. Bezruče.
Article