By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 14-17
Annotation: O polaritě šťastného a tragického v prostorové imaginaci F. H.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 5-12
Annotation: O souvislosti F. H. s expresionismem, kubismem a s katolickými básníky; přednesený referát.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 26-27
Annotation: Referát o VI. přehlídce filmů o umění pořádané v Kroměříži; mj. o filmu režiséra J. Golda Zaklínání (o poezii F. Halase).
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 6, červen, s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 5, květen, s. 52
Annotation: Otištění dopisu F. H. ženě z Moskvy asi z 13. 9. 1947 o poměrech v Sovětském svazu.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 5, květen, s. 71-72
Annotation: Komentář k dopisu F. H. ženě z Moskvy asi z 13. 9. 1947 o poměrech v Sovětském svazu; též o historii pokusů o otištění dopisu.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 10, říjen, s. 74
Annotation: Redakční poznámka k připravovanému vydání 1. svazku Spisů F. Halase.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 6, červen, s. 1-12
Annotation: Esej o jazyku básnických děl; též o poetice díla F. Halase, J. Seiferta a V. Holana.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 5, květen, s. 74-75
Annotation: Kritická poznámka ke knize fotografií s ukázkami z děl českých básníků.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 1, leden, s. 50-59
Annotation: Úryvky z dopisů z let 1930-45; s komentářem.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 12, prosinec, s. 38-39
Annotation: K studii J. Chalupeckého (Plamen, č. 10).
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 2-6
Annotation: Studie, datováno březen 1958.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 32-35
Annotation: Přetisk záznamů ze zápisníku, do něhož si F. H. na začátku okupace zaznamenával nápady, metafory, rýmy ap.; s úvodní poznámkou L. K.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 38-41
Annotation: Přetisk dopisů neznámému literárnímu adeptovi, H. Schulzové asi po 27. 2. 1943, J. Sobotkovi z 28. 6. 1945, M. Hanušovi po roce 1945, J. Jelínkovi...
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 36-37
Annotation: Článek.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 8-9
Annotation: Proslov na pietní schůzce přátel a čtenářů F. H. u hrobu v Kunštátě 27. 10. 1964.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 2, únor, s. 79
Annotation: Vyznání k dílu F. Halase; připojena báseň Sepie.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 10, říjen, s. 455-460
Annotation: Úvaha inspirovaná programem KSSS; též o obrazu komunismu ve verších českých básníků z r. 1938. Kapitoly: Patos slov a patos událostí; Dialektika...
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 10, říjen, s. 461-465
Annotation: Z hojnými citáty z dopisů a veršů F. H.
Article