By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 26
Annotation: Poznámka.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 12, prosinec, s. 49-51
Annotation: Kritické poznámky.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 1, leden, s. 78-79
Annotation: Poznámky, edice dvou dopisů F. X. Š. Růženě Svobodové Rozporné přátelství připravené B. Lifkou (přetištěno z novoročního sborníku Zprávy...
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 10, říjen, s. 60-62
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 3, březen, s. 10-17
Annotation: Závěrečná kapitola z připravované knihy Lásky.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 9, září, s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 3, březen, s. 90
Annotation: K článku Jana Trefulky Syntézy 1962 (Host do domu, č. 2); zejména k soudům o V. Závadovi a F. Hrubínovi.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 2, únor, s. 54-57
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 10, říjen, s. 448-451
Annotation: O současných hrách a o problémech naší dramatické tvorby.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 6, červen, s. 279
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 5, květen, s. 222-224
Annotation: O obsahu pojmu a o požadavku konkrétní historické analýzy jednotlivých projevů; zmíněni níže uvedení.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 5, květen, s. 218-221; č. 6, červen, s. 266-269; č. 7, červenec, s. 315-317
Annotation: Anketa; s redakčním závěrem. Zmíněni níže uvedení.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 4, duben, s. 165-7
Annotation: Článek, formulující úkoly kritiky básnické tvorby, rozvíjí drobnou polemiku mezi F. Hrubínem a M. Kunderou (Divadlo, 1962, č. 2) a další podněty...
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 3, březen, s. 135
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 12, prosinec, s. 557-559
Annotation: Polemika s úvahou M. Holuba Abychom byli slyšeni... (Lit. noviny, č. 34) o potřebách současné poezie.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 5, květen, s. 206
Annotation: Úvaha o sepětí českých básníků s komunismem.
Article
17
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 2, únor, s. 88
Annotation: Glosa k vydání Hrubínova básnického souboru Oblohy.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 2, únor, s. 93
Annotation: Polemická glosa k textu M. Grzesczaka Poznámky o české poezii (Twórczosc, listopad 1960), zmíněni níže uvedení.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 1, leden, s. 46
Annotation: Glosa k akcím skupiny X 61 - k pásmu z veršů F. Hrubína a K. Havlíčka, k oblibě J. Jevtušenka.
Article