By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 19-24
Annotation: O faktoru času v knihách Jana Otčenáška Mladík z povolání, Milana Kundery Žert, I. Klímy Loď jménem Naděje, v prózách V. Linhartové a v...
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 12, s. 38-39
Annotation: O nové hře M. K.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 18, příl., s. 4
Annotation: Polemika s referátem E. Hepnerové Trampoty s literaturou (Svobodné slovo 24. 10.).
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 39-40
Annotation: Referát.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 19, s. 25-26
Annotation: Mj. poznámka k článku M. Pohorského (Česká literatura, č. 4).
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 5, příl., s. 8
Annotation: Referát.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 20-23
Annotation: Polemika s článkem M. Kundery Český úděl (Listy 1968, č. 7/8) o smyslu českých dějin; polemika otištěna též in: Tvář 4, č. 2, s. 30-33.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 16-22
Annotation: K polemice mezi V. Havlem a M. Kunderou (H, č. 15).
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 3, březen, s. 26-34
Annotation: O románu M. K.; též o románu L. V.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 6, červen, s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 7, červenec, s. 75
Annotation: Glosa k různým interpretacím principu hry u M. K.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 5, květen, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 3, březen, s. 36-37
Annotation: O jeho tvorbě.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 1, leden, s. 52-55
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 4, duben, s. 175
Annotation: Polemika s referátem Hlasu revoluce 7. 2. o pojetí hry M. K.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 12, prosinec, s. 553-554
Annotation: Ironická glosa k výstižnosti anotací k edicím Kunderova dramatu.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 11, listopad, s. 488-490
Annotation: K současné dramatické tvorbě; zvláště o uvedených hrách.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 10, říjen, s. 448-451
Annotation: O současných hrách a o problémech naší dramatické tvorby.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 6, červen, s. 270-271; č. 7, červenec, s. 319-320
Annotation: Referát.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 4, duben, s. 165-7
Annotation: Článek, formulující úkoly kritiky básnické tvorby, rozvíjí drobnou polemiku mezi F. Hrubínem a M. Kunderou (Divadlo, 1962, č. 2) a další podněty...
Article