By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 12, s. 35
Annotation: Poznámka.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 9, září, s. 417
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 10, říjen, s. 455-460
Annotation: Úvaha inspirovaná programem KSSS; též o obrazu komunismu ve verších českých básníků z r. 1938. Kapitoly: Patos slov a patos událostí; Dialektika...
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 6, červen, s. 260-261
Annotation: Recenze; též o vztahu jeho kritických statí k české literární vědě a o úvodu V. Pekárka.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 5, květen, s. 206
Annotation: Úvaha o sepětí českých básníků s komunismem.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 1, leden, s. 26-29
Annotation: Úvaha, zmíněn je S. K. Neumann jakožto vzor pro mladou generaci.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 6, červen, s. 261-266
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 60
Annotation: Glosa k vydání Neumannovy sbírky.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 63-66
Annotation: Osobní pohled na vývoj české poezie od konce druhé světové války.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 10, říjen, s. 449-450
Annotation: Marxistický výklad role spisovatelů v dějinách českého státu.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 5, květen, s. 220-222
Annotation: Soubor dopisů mezi K. Čapkem a S. K. Neumannem s vysvětlujícím úvodem. Otištění k 10. výročí úmrtí S. K. Neumanna.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 5, květen, s. 220
Annotation: Dopis.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 2, únor, s. 85-86
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 10, říjen, s. 455-457
Annotation: Stať.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 9, září, s. 405-406
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 8, srpen, s. 374
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 4, duben, s. 173
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 3, březen, s. 110-116
Annotation: Rozsáhlý článek o konferenci o S. K. Neumannovi, která se konala 7. a 8. února 1956 v Národním klubu v Praze.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 12, prosinec, s. 553-554
Annotation: Článek o nálezu Neumannových básní "Hoch" a "Mašírovali jsme...". Připojena edice básní (a faksimile první z nich) na s. 555-556.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 12, prosinec, s. 556-557
Annotation: Recenze.
Article