By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 10, s. 19-24
Annotation: O odvratu čtenářů od díla V. N. v posledních letech; též o rozporných rysech jeho osobnosti.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 5, květen, s. 74-75
Annotation: Kritická poznámka ke knize fotografií s ukázkami z děl českých básníků.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 1, leden, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 4, duben, s. 74-76
Annotation: Referát o dokumentárním filmu o V. N.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 5, květen, s. 69
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 5, květen, s. 78
Annotation: Vzpomínka na první setkání s poezií V. N.; s přetiskem básně V. N. Album na s. 79.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 12, prosinec, s. 551
Annotation: Recenze knihy vzpomínek sestry V. N.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 8, srpen, s. 356-359
Annotation: Článek o memoárových knihách a časopiseckých článcích V. Nezvala Z mého života, J. Svobody První pražská léta Vítězslava Nezvala, J....
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 5, květen, s. 222-224
Annotation: O obsahu pojmu a o požadavku konkrétní historické analýzy jednotlivých projevů; zmíněni níže uvedení.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 5, květen, s. 218-221; č. 6, červen, s. 266-269; č. 7, červenec, s. 315-317
Annotation: Anketa; s redakčním závěrem. Zmíněni níže uvedení.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 3, březen, s. 140
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 3, březen, s. 143
Annotation: Komentář k článku J. Smeljakova Mladá ruská literatura (Literaturna gazeta); zmíněn je V. Nezval a jeho vztah k J. Smeljakovovi.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 10, říjen, s. 474
Annotation: Úvaha nad novým vydáním Bieblovy básnické sbírky.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 6, červen, s. 260-261
Annotation: Recenze; též o vztahu jeho kritických statí k české literární vědě a o úvodu V. Pekárka.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 5, květen, s. 206
Annotation: Úvaha o sepětí českých básníků s komunismem.
Article
16
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 3, březen, s. 125-127
Annotation: O společných rysech básnické generace, která vystoupila v uplynulých třech letech v časopisech Plamen a Host do domu. Text nastiňuje dvě linie...
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 2, únor, s. 93
Annotation: Polemická glosa k textu M. Grzesczaka Poznámky o české poezii (Twórczosc, listopad 1960), zmíněni níže uvedení.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 1, leden, s. 45
Annotation: Polemická glosa k studii "sovětské estetičky Kulikovové".
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 7, červenec, s. 334
Annotation: Glosa o vydání sbírky z pozůstalosti V. Nezvala.
Article