By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 19, s. 41
Annotation: Poznámka.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 38
Annotation: Mj. poznámka o knize J. S.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 13, s. 78-79
Annotation: Poznámky.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 6, červen, s. 1-12
Annotation: Esej o jazyku básnických děl; též o poetice díla F. Halase, J. Seiferta a V. Holana.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 3, březen, s. 64-65
Annotation: Soubor recenzních poznámek.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 3, březen, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 38-41
Annotation: Přetisk dopisů neznámému literárnímu adeptovi, H. Schulzové asi po 27. 2. 1943, J. Sobotkovi z 28. 6. 1945, M. Hanušovi po roce 1945, J. Jelínkovi...
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 78-79
Annotation: Vyznání úcty k dílu J. S.; s přetiskem básně Jablko a šavle.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 5, květen, s. 222-224
Annotation: O obsahu pojmu a o požadavku konkrétní historické analýzy jednotlivých projevů; zmíněni níže uvedení.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 5, květen, s. 218-221; č. 6, červen, s. 266-269; č. 7, červenec, s. 315-317
Annotation: Anketa; s redakčním závěrem. Zmíněni níže uvedení.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 9, září, s. 415-416
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 7, červenec, s. 334
Annotation: Kritická glosa k poznámkám Z. Kalisty, jimiž komentoval svou edici Bieblových dopisů, uveřejněných pod názvem Z korespondence K. Biebla (Česká...
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 5, květen, s. 206
Annotation: Úvaha o sepětí českých básníků s komunismem.
Article
14
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 2, únor, s. 63-66
Annotation: Osobní pohled na vývoj české poezie od konce druhé světové války.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 4, duben, s. 162
Annotation: Článek.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. [168-169]
Annotation: Soubor epigramů na deset českých básníků.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 1, leden, s. 23-25
Annotation: Soubor epigramů na české spisovatele.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 133
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 9, září, s. 408-409
Annotation: Recenze čtvrtého svazku Seifertova Díla. Obsahuje sbírky Ruka a plamen (1948), Šel malíř chudě do světa (1949) a Píseň o Viktorce (1950).
Article